+420 491 519 519 info@cdcloud.cz

Terminálové služby

Terminálové služby jsou provozovány na serverech Windows Server 2016. Jedná se o službu RDP – Remote Desktop Protocol, kdy uživatel má k dispozici vzdálenou plochu serveru, kde je provozována aplikace CARIS.

Licence pro server i terminálové přístupy jsou řešeny formou měsíčního pronájmu licencí, lze tedy měnit počet uživatelů dle potřeby.